VİSKOZ İPEĞİ( FLOŞ)

Viskoz ipeği ve viskon elde edilmesinde genellikle odun selülozu kullanılmakla beraber pamuk artıkları da kullanılabilir. Bu maddeler soğuk sodyum hidroksitle muamele edildiğinde selüloz alkali, selüloza dönüşür. Daha sonra birtakım ilave işlemlerden geçirilir ve eriyik halindeyken ince delikli süzgeçlerden püskürtülerek filament haline dönüştürülür. Bu filamentler çok parlaktır, matlaştırmak için püskürtülmeden önce titandioksit ilavesi yapılır. Viskoz ipeği floş olarak bilinir.